Od decembra 2009 do súčasnosti (k 31.12. 2019) sme v poradni riešili 1666 prípadov. Prevažne sa týkali neplánovaných tehotenstiev, do 20% prípadov sa týkalo vyrovnávania sa s umelým či spontánnym potratom, časť bola aj mimo zamerania poradne (domáce násilie, problémy v partnerských vzťahoch a podobne). Neozývajú sa nám len ženy, ktorých sa situácia priamo týka, niekedy aj otcovia nenarodeného dieťaťa, iní príbuzní či priatelia neplánovane tehotnej ženy, ktorí jej chcú pomôcť.