ALEXIS – Z GRÉCKEHO „ÁLEXIS“- POMÁHAŤ

Projekt poradne Alexis začalo v decembri 2009 realizovať OZ Fórum života, ako jeden zo svojich projektov konkrétnej pomoci tehotným ženám v krízovej situácii.

Po viac než štyriapolročnom fungovaní prevažne na dobrovoľníckej báze sa projekt transformoval na samostatnú organizáciu Poradňa ALEXIS, n.o. s víziou profesionalizácie služieb, ktoré poskytuje. Založená bola 1.10.2014

Od 1.12.2014 je Poradňa ALEXIS, n.o. registrovaná na Bratislavskom samosprávnom kraji ako poskytovateľ sociálnych služieb.

Projekt Poradne ALEXIS  je doteraz jediný svojho druhu na Slovensku. Počas svojho fungovania vybudoval funkčný systém práce s klientom a každoročne sa o poradenské služby zaujíma čoraz viac ľudí, ktorí hľadajú pomoc najmä v prípade neželaného tehotenstva a problémov spojených so spontánnym alebo umelým potratom.