Tu nájdeš pomoc

Sme tu pre to, aby sme Ti pomohli pozrieť sa na Tvoj problém z nadhľadu, porozumieť mu a pokúsiť sa spolu s tebou nájsť riešenie.

Sama/sám si tak môžeš vybrať formu komunikácie.

Emailom

Telefónom

  • 0911 350 200 (T-Mobile)
  • 0917 350 200 (Orange)

Osobne

V Poradni Alexis v centre Bratislavy (Heydukova 14) alebo Banskej Bystrici (Skuteckého 4) každý pracovný deň. Osobné stretnutie je potrebné dohodnúť si na vyššie uvedených telefónnych číslach!

 

Zaslaním e-mailu, formulára do Poradňa ALEXIS,n.o. alebo kontaktovaním Poradne ALEXIS,n.o. telefonicky súhlasíte so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Poradňou Alexis,n.o. so sídlom Heydukova 2158/14, 811 08 Bratislava 1, pre účely:
-komunikácia s vami
-poskytnutie osobných údajov pre poteby štatistického zisťovania MPSVaR
-evidencia klientov pre interné účely Poradne ALEXIS, n.o.

Bezpečnosť a dôvernosť Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. Máme zavedené technické, administratívne a fyzické opatrenia, tkoré chárnia Vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom a zneužitím.