O nás

Kontakt

Poradňa ALEXIS, n.o.

Heydukova 2158/14

811 08 Bratislava I.

 Email:  poradna@alexisporadna.sk
 Telefón:  0911 350 200 alebo 0917 350 200
 Facebook:  https://www.facebook.com/poradnaAlexis
 Riaditeľka:

 Mgr. Zuzana Stohlová Kiňová

 IČO:  45744149
 Číslo účtu:  IBAN SK3509000000005063819577

 

Alexis - z gréckeho „álexis“- POMÁHAŤ

 

Projekt Poradne Alexis začalo v decembri 2009 realizovať OZ Fórum života, ako jeden zo svojich projektov konkrétnej pomoci tehotným ženám v krízovej situácii.

Po viac než štyriapolročnom fungovaní prevažne na dobrovoľníckej báze sa projekt transformoval na samostatnú organizáciu Poradňa ALEXIS, n.o. s víziou profesionalizácie služieb, ktoré poskytuje. Založená bola 1.10.2014

Od 1.12.2014 je Poradňa ALEXIS, n.o. registrovaná na Bratislavskom samosprávnom kraji ako poskytovateľ sociálnych služieb.

Projekt Poradne ALEXIS je doteraz jediný svojho druhu na Slovensku. Počas svojho fungovania vybudoval funkčný systém práce s klientom a každoročne sa o poradenské služby zaujíma čoraz viac ľudí, ktorí hľadajú pomoc najmä v prípade neželaného tehotenstva a problémov spojených so spontánnym alebo umelým potratom.

Od roku decembra 2009 do súčasnosti (k 31.12. 2018) sme v poradni riešili 1402 prípadov. Prevažne sa týkali neplánovaných tehotenstiev, do 20% prípadov sa týkalo vyrovnávania sa s umelým či spontánnym potratom, časť bola aj mimo zamerania poradne (domáce násilie, problémy v partnerských vzťahoch a podobne). Neozývajú sa nám len ženy, ktorých sa situácia priamo týka, niekedy aj otcovia nenarodeného dieťaťa, iní príbuzní či priatelia neplánovane tehotnej ženy, ktorí jej chcú pomôcť.

 

Za rok 2018 sme v poradni riešili 218 prípadov. Klientkám sme poskytli rôznorodú pomoc – sociálne poradenstvo, materiálnu pomoc cez sieť doborovoľných darcov, sprostredkovali sme finančnú pomoc cez partnerskú organizáciu a pod. V prípade potreby sme tiež poskytli kontakty na ďalších odborníkov alebo spolupracujúce organizácie.

Jednou z najdôležitejších a najvyhľadávanejších služieb však bola opora a sprevádzanie náročným životným obdobím (či už krátkodobé, ale niekedy trvajúce aj niekoľko mesiacov). 

 

 

Consulting centre for women and girls

Consulting centre for women and girls Alexis operates since 2009. Its aim is to provide advisory services. We seeking to offer support and counselling services to girls and women who are considering abortion or are in serious situations related to pregnancy.