Komu pomáhame

Naša pomoc je určená ženám a dievčatám, ale aj tým, ktorí

  • uvažujú o umelom potrate,
  • trápi tehotenstvo, na ktoré neboli pripravení,
  • trápi neporozumenie otca, matky počatého dieťaťa,
  • trápia nejasné výsledky vyšetrení v tehotenstve,
  • trápia rodinné a vzťahové problémy vzniknuté po zistení tehotenstva,
  • prekonali umelý alebo spontánny potrat.

Poradenstvo ponúkame aj rodinným príslušníkom.Zásady práce poradne Alexis »»