Čo ponúkame?

 • Pomoc pri analýze problému a hľadaní riešenia.
 • Pomoc pri zorientovaní sa v sociálnej sieti.
 • Pomoc pri nájdení azylového ubytovania.
 • Poskytnutie tehotenského testu zdarma.
 • Posúdenie výsledkov prenatálnych tehotenských vyšetrení a následné poradenstvo (v spolupráci s odborníkmi).
 • Informácie o mechanizmoch, ktoré vplývajú na plodnosť a počatie.
 • Informácie o prenatálnom vývine a zmenách v tele ženy počas tehotenstva.
 • V prípade potreby sprostredkovanie stretnutia s odborníkmi (napr. gynekológom, sociálnym pracovníkom, psychológom, duchovným, krízovým pracovníkom z azylového domu).
 • Konzultácie v prípade zvažovania utajeného pôrodu a náhradnej rodinnej starostlivosti.
 • Vzájomné rodinné konzultácie – s partnerom, starými rodičmi dieťaťa, ktorým chýba dostatok informácií pre láskavé pochopenie.
 • Ďalšie informácie a konzultácie pre jednotlivcov a kolektívy, napr. školy (krása materstva, sexualita ako dar, dieťa ako dar, realita umelého potratu, postabortívny syndróm ).